สุนัข ฝัน หรือ ไม่ Do Dogs Dream? - Learn Thai Free Online

Man has dream. It is natural that we know that well. However, you think that dogs dream as same man does or not.

Well, that is not the matter. Now, I am going to teach you how to making some sentences Thai language about the word "Dog" and "Dream".

Question sentences:

สุนัข ฝัน หรือ ไม่
sù-nák făn rĕu mâi
Do dogs dream?


หมา ฝัน หรือ ไม่
măa făn rĕu mâi
Do dogs dream?

Answer sentences:

ใช่ พวกมัน ฝัน
châi pûak man făn
Yes, they do.

ไม่ พวกมัน ไม่ ฝัน
mâi pûak man mâi făn
No, they don't.

* These two words, สุนัข[sù-nák] and หมา[măa], mean dog in Thai. สุนัข[sù-nák] is formal while หมา[măa] is for verbal use.

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol: สุนัขฝันหรือไม่

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
ใช่ châi yes
ฝัน făn Verb [to] dream ; imagine
พวกมัน pûak man Personal Pronoun they ; them
ไม่ mâi no, not
สุนัข sù-nák Noun, of Pali/Sanskrit origin dog
หมา măa Noun: dog

See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment