บัวขาว เตะ ก้านคอ คู่ต่อสู้ อย่างแรง Bua Khao Kicks His Opponent At The Right Nape Of The Neck Forcefully.

As many people know, that Muay Thai (Thai boxing) has a reputation and it spread far and wide across the world.

Therefore, today I will teach some sentence Thai language about the key word “To Kick” for more understanding MuayThai martial art.

Hereafter, the sentences are with "Kick" in various contexts.

เตะ ด้วย แข้ง ซ้าย
dtè dûay kâeng sáai
To kick with the left shin.

เตะ ด้วย แข้ง ขวา
dtè dûay kâeng kwăa
To kick with the right shin.

เตะ ซ้าย
dtè sáai
To kick with the left leg.


เตะ ขวา
dtè kwăa
To kick with the right leg.

เตะ เข้า ที่ ซี่โครง ซ้าย
dtè kâo thi sêe krohng sáai
To kick the left ribs.

เตะ เข้า ที่ ซี่โครง ขวา
dtè kâo thi sêe krohng kwăa
To kick the right ribs.

เตะ เข้า ที่ ชายโครง ซ้าย
dtè kâo thi chaai krohng sáai
To kick the left costa border.

เตะ เข้า ที่ ชายโครง ขวา
dtè kâo thi chaai krohng kwăa
To kick the right costa border.

เตะ เข้า ที่ ต้นขา
dtè kâo thi dtôn kăa
To kick the thigh.

เตะ เข้า ที่ ต้นขา ซ้าย
dtè kâo thi dtôn kăa sáai
To kick the left thigh.

เตะ เข้า ที่ ต้นขา ขวา
dtè kâo thi dtôn kăa kwăa
To kick the right thigh.

เตะ เข้า ที่ ก้านคอ
dtè kâo thi gâan kor kwăa
To kick the nape of the neck.

เตะ เข้า ที่ ก้านคอ ซ้าย
dtè kâo thi gâan kor sáai
To kick the left nape of the neck.

เตะ เข้า ที่ ก้านคอ ขวา
dtè kâo thi gâan kor kwăa
To kick the right nape of the neck.

เตะ ก้านคอ
dtè gâan kor
To kick the nape of the neck.

เตะ ก้านคอ ซ้าย
dtè gâan kor sáai
To kick the left nape of the neck.

เตะ ก้านคอ ขวา
dtè gâan kor kwăa
To kick the right nape of the neck.

เตะ บริเวณ ลำตัว
dtè bor-rí-wayn lam dtua
To kick the torso.

เตะ ลำตัว
dtè lam dtua
To kick the torso.

เตะเจาะยาง
dtè jòr yaang
To kick the calf (of the leg).
Image source: www.pattayamail.com

เตะ ต้นแขน
dtè dtôn kăen
To kick the brachium .

เตะ ต้นแขน ซ้าย
dtè dtôn kăen sáai
To kick the left brachium.

เตะ ต้นแขน ขวา
dtè dtôn kăen kwăa
To kick the right brachium.

เตะ ขาพับ ซ้าย
dtè kăa páp sáai
To kick the bend of the left knee.

เตะ ขาพับ ขวา
dtè kăa páp kwăa
To kick the bend of the right knee.

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol:บัวขาวเตะก้านคอคู่ต่อสู้อย่างแรง

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
ก้านคอ gâan kor Noun nape
ขวา kwăa Adjective/noun right
ขาพับ kăa páp Noun bend of the knee
เข้า kâo Verb [to] get along with ; be compatible with ; Secondary Verb in ; into ; Verb [to] enter ; reach ; get into
แข้ง kâeng Noun shin
คู่ต่อสู้ kôo dtòr sôo Noun opponents ; rival ; adversary
ชายโครง chaai krohng Noun costa border
ซ้าย sáai Adjective /noun left
ต้นขา dtôn kăa Noun thigh
ต้นแขน dtôn kăen Noun brachium ; upper arm
เตะ dtè Verb [to] kick ; attack with the foot ; punt
เตะเจาะยาง dtè jòr yaang (slang) To kick to the calf (of the leg)
ที่ thi that, at, place, to, land
บริเวณ bor-rí-wayn Noun, of Pali/Sanskrit origin area ; zone ; region
บัวขาว bua kăao Noun Lotus ; Sacred Lotus ; name of Thai men
ลำตัว lam dtua Noun torso ; trunk ; body
อย่างแรง yàang raeng Adverb forcefully ; harshly

See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment